PURCHASE LEDGER CLERK/CLERC LLYFR PRYNIADAU

Location
LL53 5EB, Pwllheli
Salary
£12, 376 - £13, 470 PER ANNUM
Posted
18 Jul 2022
Closes
24 Aug 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

POST REF: CS/367/22

GRADE: SCALE 4 - £12, 376 - £13, 470 PER ANNUM
STATUS: 21 HOURS PER WEEK
LOCATION: COLEG MEIRION DWYFOR, PWLLHELI
LINE MANAGEMENT ACCOUNTABILITY:
Assistant Director of Finance

MAIN DUTIES AND RESPONSIBILITIES:


1 Purchases System
1.1 Processing purchase invoices including stores and estates invoices onto the finance system for Coleg Meirion Dwyfor and the Estates Department.
1.2 Processing credit notes onto the finance system.
1.3 To provide cover for the purchase ledger clerk covering Coleg Llandrillo and Coleg Menai.
2 Creditors
2.1 Providing assistance with the analysis of aged creditors.
2.2 Reconciling supplier statements to the College finance records.

3 Proactis System

3.1 Answer queries in respect of using Proactis to process orders and invoices.

3.2 Assist staff in suing Proactis for orders and invoices

4 Grwp Credit Cards 4.1 Assist with the administration of the Grwp credit cards.

4.2 To code the transactions on the Finance department credit cards

5 Other duties as requested by the Assistant Director of Finance

PERSON SPECIFICATION:

Essential qualities:

1 Five GCSE passes, two of which must include English and Mathematics

2 Educated to A Level standard in relevant subjects.

3 Ability to communicate effectively in Welsh and English

4 The ability to work as part of a team.

5 Good working knowledge of Excel and Word.

 

POST CYF: CS/367/22

 

YN ATEBOL I’R:
Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol
PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU:
1 Y System Brynu
1.1 Prosesu anfonebau prynu gan gynnwys anfonebau'r storfeydd a'r ystâd ar y system gyllid ar gyfer Coleg Meirion-Dwyfor a'r Adran Ystadau.
1.2 Prosesu nodion credyd ar y system gyllid.
1.3 Llenwi'r bwlch pan nad yw'r clerc llyfr pryniadau sy'n gyfrifol am Goleg Menai a Choleg Llandrillo ar gael.
2 Credydwyr
2.1 Cynorthwyo gyda'r gwaith o ddadansoddi hen gredydwyr.
2.2 Cysoni cyfriflenni cyflenwyr â chofnodion cyllid y Coleg.
3 System Proactis

3.1 Ateb cwestiynau'n ymwneud â defnyddio Proactis i brosesu archebion ac anfonebau.

3.2 Cynorthwyo staff i ddefnyddio Proactis i archebu ac anfonebu.

4 Cardiau Credyd y Grŵp

4.1 Cynorthwyo gyda'r gwaith o weinyddu cardiau credyd y Grŵp.

4.2 Codio'r trafodion ar gardiau credyd yr adran Gyllid.

5 Dyletswyddau eraill ar gais y Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol.

MANYLEB DEILIAD Y SWYDD:

Nodweddion hanfodol:

1. 5 TGAU, a rhaid i ddwy ohonynt gynnwys Saesneg a Mathemateg

2. Addysg hyd at Lefel A mewn pynciau perthnasol

3. Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg

4. Y gallu i weithio mewn tîm

5. Gwybodaeth ymarferol dda o Excel a Word