Data Analyst (Curriculum Planning)

Location
Rhos on Sea, Colwyn Bay
Salary
£24,352 - £32,327 per annum
Posted
08 Jul 2022
Closes
08 Aug 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Data Analyst (Curriculum Planning) / SWYDDOG DADANSODDI DATA (CYNLLUNIO CWRICWLWM)

Post Ref: AS/355/22

Salary: £24,352 - £32,327 y flwyddyn / per annum

Location: Rhos on Sea, LL28 4HZ

Closing date: 08/08/2022 @ 12:00 pm

Job Purpose

To make effective use of market intelligence and data trends to support effective short, medium and long term curriculum planning within the Grwp.

The post holder will use a range of software packages to analyse employment trends and market demands in the region. They will use this intelligence to support curriculum areas in the planning process to ensure a curriculum that meets the future demands of north Wales and surrounding areas.

The post holder will be expected to work across all sectors for FE, Work based learning, Higher Education and Adult and Community Learning.

The successful candidate will also set up and administer an Alumni programme for the Grwp

Pwrpas y swydd

Gwneud defnydd effeithiol o ddeallusrwydd y farchnad a thueddiadau data i gefnogi cynllunio cwricwlwm byr dymor, tymor canolig a hir dymor o fewn y Grŵp.

Bydd deiliad y swydd yn defnyddio ystod o becynnau meddalwedd i ddadansoddi tueddiadau cyflogaeth a gofynion y farchnad yn yr ardal. Byddant yn defnyddio'r wybodaeth hon i gefnogi meysydd cwricwlwm yn y broses gynllunio i sicrhau cwricwlwm sydd yn cefnogi gofynion gogledd Cymru a'r ardaloedd cyfagos i'r dyfodol.

Disgwylir i ddeilydd y swydd weithio ar draws pob sector ar gyfer AB, dysgu seiliedig ar Waith, Addysg Uwch ac Addysg Oedolion yn y Gymuned.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sefydlu a gweinyddu rhaglen Alumni ar gyfer y Grwp yn Cefnogi