Corporate Services Administrative Assistant

Location
Bangor, Gwynedd (GB)
Salary
£19,591 - £20,054 per annum
Posted
01 Jul 2022
Closes
04 Aug 2022
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Cynorthyydd Gweinyddol Gwasanaethau Corfforaethol

£19,591 - £20,054 y flwyddyn (pro rata) / 22.5 awr yr wythnos / Bangor ac o gartref / Cytundeb 24 mis

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno symud â thîm dynamig o fewn Adra. Bydd gennych sgiliau trefnu a gweinyddol gwych, yn gallu cyfathrebu yn effeithiol a chael diddordeb gwirioneddol mewn tai.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 04/08/22

 

 

Corporate Services Administrative Assistant

£19,591 - £20,054 per annum (pro rata) / 22.5 hrs a week / Bangor and from home / 24 month contract

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

We’re looking for an enthusiastic individual to join a fast moving and dynamic team within Adra. You will have excellent organisational and administrative skills, be able to communicate effectively and have a genuine interest in housing

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 04/08/22

More searches like this