WELLBEING AND ENRICHMENT OFFICER / SWYDDOG LLES A CHYFOETHOGI PROFIADAU

Location
Bangor, Gwynedd (GB)
Salary
£19,980.60 - £21,395.07
Posted
30 Jun 2022
Closes
14 Aug 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post Ref: AS/340/22

Salary: £19,980.60 - £21,395.07 y flwyddyn / per annum

Location: Bangor, LL57 2TP

Closing date: 14.07.2022 @ 12:00 yp

 

Job Purpose

These exciting new fixed term roles will work closely with the Wellbeing Project Manager, Learner Services Managers and other enrichment and activity staff to support the implementation of the Grŵp Llandrillo Menai Staff and Learner Wellbeing Strategy 2021-2024 through the development and implementation of wellbeing and engagement activities for staff and learners. Activities will support the emotional, physical and social aspects of wellbeing.

 

Pwrpas y swydd -

Gan weithio'n agos gyda Rheolwr y Prosiect Lles, Rheolwyr y Gwasanaethau i Ddysgwyr a staff trefnu gweithgareddau a chyfoethogi profiadau eraill bydd deiliaid y swyddi cyfnod penodol newydd hyn yn cefnogi'r gwaith o weithredu Strategaeth Lles Staff a Dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai 2021-2024 drwy ddatblygu a rhoi gweithgareddau lles a chyfoethogi profiadau ar waith ar gyfer staff a dysgwyr. Bydd y gweithgareddau hyn yn cefnogi agweddau emosiynol, corfforol a chymdeithasol ar les.

 

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/jobs