Corporate Director / Cyfarwyddwr Corfforaethol

7 days left

Location
Ruthin, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
£108,985 - £112,330
Posted
10 May 2022
Closes
03 Jun 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Corporate Director – Economy and Environment

Corporate Director – Governance and Business

Location: County Hall, Ruthin (Agile and Flexible working options available

Salary: SLT 3 £108,985 - £112,330

We are seeking two Corporate Directors. If you would like to shape the future of Denbighshire and be part of this exciting new chapter then please visit our website for more information and details on how to apply.

www.denbighshire.gov.uk/working-together

Closing Date: 12 noon on Friday 3rd June 2022.

 

 

Cyfarwyddwr Corfforaethol – Economi a’r Amgylchedd

Cyfarwyddwr Corfforaethol – Llywodraethu a Busnes

Lleoliad: Neuadd y Sir, Rhuthun (trefniadau gweithio hyblyg ar gael)

Cyflog: UDA 3 £108,985 - £112,330

Rydym ni’n chwilio am ddau Gyfarwyddwr Corfforaethol. Os hoffech chi siapio dyfodol Sir Ddinbych a bod yn rhan o’r bennod newydd a chyffrous hon, yna ewch i’n gwefan i dderbyn rhagor o wybodaeth a’r manylion ymgeisio.

www.sirddinbych.gov.uk/gweithio-gydan-gilydd

Dyddiad cau: 12pm dydd Gwener 3 Mehefin 2022.