Lecturer in Creative Media - Games Development/Darlithydd Cyfryngau - Datblygu Gemau

Location
Bangor, Gwynedd (GB)
Salary
£27, 381 - £42, 325
Posted
29 Apr 2022
Closes
17 May 2022
Ref
CM/259/22
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post Ref: CM/259/22

Salary: £27, 381 - £42, 325 y flwyddyn / per annum

Location: LLangefni / Bangor (LL57 2TP)

Closing date: 17/05/2022 @ 12:00 pm

 

PWRPAS Y SWYDD

Addysgu i safon uchel er mwyn creu cyfleoedd dysgu effeithiol ac er mwyn galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

 

Am bwy rydym ni'n chwilio?

Mae'r Coleg yn awyddus i benodi unigolyn rhagweithiol i ymuno ag adran flaengar sy'n gobeithio sicrhau rhagor o lwyddiant i'w dysgwyr a chynyddu'r pwyslais ar brofiadau real yn y cwricwlwm. Rhaid i'r unigolyn ddangos ymroddiad i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol drwy ddefnyddio TGCh a dulliau addysgu arloesol gan fod yn gyfarwydd hefyd â dulliau addysgu profedig. Rhaid wrth broffesiynoldeb wrth fynd ati i gefnogi dysgwyr.

Yn ogystal â'r dysgu a'r addysgu, mae'r rôl yn cynnwys cyfleoedd i arwain rhaglenni a'r cyfle i addasu'r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr lleol.

 

JOB PURPOSE

To provide high quality teaching, to create effective opportunities for learning and to enable all learners to achieve to the best of their ability.

 

Who are we looking for?

The College is looking to appoint a proactive person to join a forward thinking department looking to build on its learner success and to strengthen the focus on real life experiences in the curriculum. The individual must show a commitment to create a positive learning environment through innovative learning methods and ILT yet be familiar with proven teaching styles and possess a professional approach to supporting learners.

In addition to the teaching and learning, the role includes programme leadership and the chance to shape the provision to meet learner expectations and the needs of local employers

 

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/job