Lecturer in Health and Social Care/Darlithydd ym Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

4 days left

Location
Llangefni, Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
£27, 381 - £42, 325
Posted
29 Apr 2022
Closes
27 May 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job title - Darlithydd ym Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol/ Lecturer in Health and Social Care

Post Ref: CM/258/22

Salary: £27, 381 - £42, 325 y flwyddyn / per annum

Location: Llangefni (LL77 7HY)

Closing date: 17/05/2022 @ 12:00 pm

 

Mae cyfle cyffrous i chi ymuno gydag ein tîm o ddarlithwyr profiadol yn y Maes Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Coleg Menai i addysgu ein dysgwyr i safon uchel a chreu cyfleoedd dysgu effeithiol i'w galluogi i gyflawni hyd eithaf eu gallu. /

There is an exciting opportunity for you to join our team of experienced lecturers in the Health & Social Care Programme Area, Coleg Menai to educate our learners to a high standard and create effective learning opportunities to enable them to achieve to the best of their ability.
 

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/job