Snowdon Mountain Railway 2022 Recruitment Open Day

Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
Competitive
Posted
13 Jan 2022
Closes
09 Feb 2022
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Diwrnodau Agored Ar Gyfer Recriwtio – Rheilffordd Yr Wyddfa 2022 Dydd Mercher 9fed o Chwefror 9yb – 6yp

Hoffech chi weithio yn un o’r atyniadau mwyaf enwog ac unigryw yng Nghymru? Ymunwch â ni yn 2022 fel rhan o dîm Rheilffordd yr Wyddfa. Mae amryw o swyddi ar gael yn ein Gorsaf yn Llanberis, ac ar ein trenau!

Mae gennym swyddi llawn-amser a rhan-amser ar gael yn y meysydd canlynol: Goruchwylwyr a Chynorthwywyr Arlwyo a Manwerthu, Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau, Swyddogion Trên, Glanhawyr a Thanwyr Trên.

Mae ein diwrnod gwaith yn amrywio ym mhob adran, sy’n golygu gall yr oriau gwaith fod yn hir, a byddwch hefyd yn gweithio dros y penwythnos.

Os ydych yn teimlo fod gennych y nodweddion, sgiliau a phrofiad addas (darperir hyfforddiant llawn) galwch heibio i un o’n Diwrnodau Agored ar gyfer Recriwtio, yng Nghaffi’r Orsaf yma yn Llanberis. Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Mae masgiau wyneb yn orfodol y tu mewn i'r caffi a bydd mesurau pellhau cymdeithasol ar waith yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth

Nid oes angen i weithwyr blaenorol sy’n dymuno dychwelyd yma i weithio fod yn bresennol.

 

Snowdon Mountain Railway 2022 Recruitment Open Day

Wednesday 9th February 9am – 6pm

Would you like to work at one of the most famous and unique attractions in Wales? Join us in 2022 as part of the Snowdon Mountain Railway team. There’s a variety of seasonal roles available at our Llanberis Station and aboard our trains!

We have full and part-time positions available in the following areas: Catering and Retail Supervisors and Assistants, Ticket Office Assistants, Train Guards, Cleaners, Locomotive Firemen.

During our 2022 season trains will be running to Clogwyn Station ¾ up Snowdon and Hafod Eryri, the summit building, will remain closed for 2022 therefore we are not recruiting for any positions at the summit.

Our working day varies through each department, meaning shifts can be long, and you’ll also be working over weekends.

If you feel you have the suitable attributes, skills and experience (full training provided) call in to our Recruitment Open Day at our Station Buffet at Llanberis Station. We look forward to seeing you!

Face coverings are mandatory inside the café and social distancing measures will be in place in accordance with the Government guidelines.

If you are unable to attend the Open Day you can still apply by clicking the ‘Apply’ button and downloading an application form from our website.

Previous employees wishing to return do not need to attend.