Plasterers and Labourers

Location
North Wales
Salary
Plasterers £27,294 per annum / Labourers £22,155 per annum
Posted
06 Jan 2022
Closes
20 Jan 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Plastrwyr a Labrwyr

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym wedi derbyn cynllun cytundeb gwaith newyddm sy’n golygu ein bod yn chwilio am fwy o weithwyr aml-grefftus i ymuno â’n Tîm Trwsio.

Rydym yn chwilio am:

 • Plastrwyr £27,294 y flwyddyn
 • Labrwyr £22,155 y flwyddyn

Telerau ac Amodau

 • 40 awr yr wythnos, 08:00-16:30 dydd Llun i ddydd Gwener
 • 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn
 • Cytundeb Parhaol
 • Lleoli yng Ngogledd Cymru
 • Tal salwch llawn yn dilyn y 6 mis cyntaf

Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gwelthlu.

Mae’r gallu cyffredinol i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys dweud enwau lleoedd / enwau Cymraeg, rhoi a derbyn manylion, rhoi cyfarchiad dwyieithog yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 20/01/2022

 

Plasterers and Labourers

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales.

Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

We’ve been awarded a new contract of works scheme, which means we are looking for more tradespeople to join our Trwsio Team.

We will be recruiting:

 • Plasterers £27,294 per annum
 • Labourers £22,155 per annum

Terms and Conditions

 • 40 hours a week, 08:00-16:30 Monday to Friday
 • 25 days holidays a year
 • Permanent Contract
 • Located in North Wales
 • Full sick pay after the first 6 months

We encourage applications from women, tenants and minority groups that are under represented in our work force.

The general ability to communicate in Welsh and English, to include saying place names/Welsh first names, give and receive details, provide a bilingual greeting is essential for these roles.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: Midday 20/01/2022