ICT and Telecommunications Support Technician

2 days left

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£22,588 - £24,773 per annum
Posted
06 Jan 2022
Closes
27 Jan 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Technegydd Cynorthwyol TGCh a Telethrebu

£22,588 - £24,773 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Bangor ac yn gweithio o gartref / Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm TG i gefnogi anghenion parhaus a dyheadau twf. Bydd hon yn rôl yn amrywiol ac yn cefnogi ein tîm TG i reoli’r ehangu cyflym sy’n digwydd yn Adra. Bydd y swydd yn canolbwyntio’n bennaf ar gymorth symudol a chyfathrebu, gan gefnogi’r ddesg gymorth llinell 1af weithiau i gefnogi a gweinyddu ein systemau busnes.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 27/01/22

 

ICT and Telecommunications Support Technician

£22,588 - £24,773 per annum / 37 hrs a week / Bangor and working from home / Permanent

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales.

Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve

We require an individual to join the IT team to support both ongoing needs and growth ambitions. This will be a varied role supporting our current IT team to manage the rapid expansion of Adra. The post will predominantly focus on mobile support and communications, with occasional 1st line helpdesk support and administration of our business systems.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 27/01/22