PAS Cymru: Cydlynydd Ymgysyllt - Engagement Co-ordinator

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Wrexham
Salary
£17427 - £21323 per annum
Posted
24 Nov 2021
Closes
09 Dec 2021
Ref
ACDJE0912/SG
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

PAS Cymru: Cydlynydd Ymgysylltu
Yn gweithio yn: Amgueddfa Wrecsam

22.2 awr yr wythnos

Contract tymor penodol tan ddiwedd Mawrth 2024

Gradd E: £17,427 - £21,323 y flwyddyn

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae’r gallu i roi cyflwyniadau cyhoeddus a pharatoi adroddiadau yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 9 Rhagfyr 2021 erbyn 5:00yh
Dyddiad cyfweliadau: 7 Ionawr 2022

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan
Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

PAS Cymru: Engagement Co-ordinator
Based at Wrexham Museum

22.2 hours per week

Fixed term contract until March 2024

Grade E: £17,427 - £21,323 per annum

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

The ability to give public presentations and prepare reports in Welsh is essential for this post

Closing Date: 9 December 2021 by 5:00pm
Interview date: 7 January 2022

For further information please visit our website
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.
Applications are welcome from all sections of the community.

More searches like this