Arboriculture Officer

1 day left

Location
Aberaeron/Llandrindod or Newtown
Salary
S4 (SCP 26-28) £30,451 - £32,234
Posted
12 Nov 2021
Closes
02 Dec 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Arboriculture Officer

X1 Permanent post based at Mid Wales

SALARY: S4 (SCP 26-28) £30,451 - £32,234

Location of posts: Aberaeron/Llandrindod or Newtown

To be responsible for managing the trees, woodlands and hedgerows on the trunk network in the North & Mid Wales regions in accordance with Welsh Government requirements. To directly undertake tree safety surveys and condition inspections of trees along the North and Mid Wales trunk road routes.

If you have any specific queries relating to the above post, please contact Hannah Jones on 07773616096.

For this post, the ability to communicate in Welsh is desirable.

Closing Date: 10.00AM THURSDAY, 2nd of December 2021.

If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.

 

Swyddog Coedyddiaeth

X1 Swydd barhaol - wedi ei leoli yng Nghanolbarth Cymru

CYFLOG: S4 (SCP 26-28) £30,451 - £32,234

Lleoliadau’r swyddi: Aberaeron/Llandrindod neu Dre Newydd

Bod yn gyfrifol am reoli'r coed, coedwigoedd a'r gwrychoedd ar y rhwydwaith cefnffyrdd yn rhanbarthau Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru. Ymgymryd yn uniongyrchol ag arolygon diogelwch coed ac archwiliadau cyflwr coed ar hyd llwybrau cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swyddi uchod, cysylltwch â Hannah Jones ar 07773616096.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 10.00 AM, DYDD IAU, 2il o Ragfyr 2021

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais.

Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd