Quality Management Technician

Location
Ruthin, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
£23,000
Posted
11 Nov 2021
Closes
29 Nov 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post Ref: BD/094/21

Salary: £23,000 per annum

Location: LL15 1NJ, Ruthin

Closing date: 29/11/2021 @ 12:00 pm

 

FURTHER INFORMATION:

 

The Grwp Llandrillo Menai Food Technology Centre, in collaboration with Food Innovation Wales, has a series of fixed-term full-time and part-time positions for Knowledge Exchange Affiliates to work within Small to Medium Enterprise (SME) companies in the food manufacturing sector in Wales.

 

The Affiliate will work with Industrial Supervisors in approved partner organisations to support projects in a range of areas within this sector of the Welsh economy.

This project provides an opportunity to work in partnership with Patchwork Foods Ltd., and the Food Technology Centre.

 

GWYBODAETH BELLACH:

 

Ar y cyd ag Arloesi Bwyd Cymru, mae gan Ganolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai gyfleoedd llawn amser a rhan-amser i Swyddogion Cyswllt Trosglwyddo Gwybodaeth weithio am gyfnodau penodol mewn cwmnïau bach a chanolig yn y sector cynhyrchu bwyd yng Nghymru.

 

Bydd y Swyddog Cyswllt yn gweithio gyda Goruchwylwyr Diwydiannol mewn sefydliadau partneriaid i gefnogi prosiectau mewn amrywiaeth o feysydd yn y sector.

Mae'r prosiect hwn yn gyfle i weithio mewn partneriaeth â Patchwork Foods Ltd., a'r Ganolfan Technoleg Bwyd.

 

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/jobs