Heating Engineer (Oil and Solid Fuel)

Location
North Wales
Salary
£27,985 per annum
Posted
10 Nov 2021
Closes
09 Dec 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Peiriannydd Gwresogi (Olew a Tanwydd Solet)

£27,985 y flwyddyn / 40 awr y wythnos / Parhaol / Gogledd Cymru

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a
datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn cynnal gwaith gwasanaethu blynyddol, trwsio, gosod ac amnewid offer gwresogi tanwydd solet domestig ac olew mewn eiddo Adra lle mae tenantiaid yn byw ynddynt ac mewn tai gwag, ardaloedd cyffredin, asedau cysylltiol a gwaith cytundebol eraill drwy’r Sir ac ardaloedd cyfagos.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 25/11/21

 

Heating Engineer (Oil and Solid Fuel)

£27,985 per annum / 40 hours a week / Permanent / North Wales

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales.

Although highly ambitious, we are equally determined to protect and
develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will carry out annual servicing and repairs, installations and replacements to domestic solid fuel and oil fired heating appliances and systems within Adra’s occupied and empty properties, communal areas, related assets, and any other contractual works throughout the County and surrounding areas.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date:12pm 25/11/21