Library and Enquiries Assistant / Cynorthwyydd Llyfrgell ac Ymholiadau

5 days left

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
£20,500
Posted
09 Nov 2021
Closes
06 Dec 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Library and Enquiries Assistant / Cynorthwyydd Llyfrgell ac Ymholiadau

Are you passionate about the history and heritage of Wales and in the work of the Royal Commission?

If so, we are looking to recruit a Library and Enquiries Assistant to help us deliver information from the archive and library holdings of the National Monuments Record of Wales to our customers.

The work involves assisting users of our Enquiry Service, both in person and remotely, and contributing to the running of our specialist public library. Duties include moving records to and from our archive which can be physically demanding.

The ability to communicate in Welsh is essential for this customer-facing post.

Salary: £20,500 rising to £23,830 per annum (pay award pending).

For an informal discussion about this post please contact Penny Icke, Information Services Manager. Telephone 01970 621210 or email penny.icke@rcahmw.gov.uk.

Closing date: 5pm on 6 December 2021

Further details and an application pack are available by clicking 'Apply'

A oes gennych ddiddordeb brwd yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol?

Os oes, rydym ni’n chwilio am Gynorthwyydd Llyfrgell ac Ymholiadau i’n helpu i wasanaethu cwsmeriaid sy’n ceisio gwybodaeth o archif a llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.

Mae’r gwaith yn cynnwys helpu defnyddwyr ein Gwasanaeth Ymholiadau, yn ymwelwyr ac ymholwyr o bell, a chyfrannu at redeg ein llyfrgell gyhoeddus arbenigol. Gall y dyletswyddau fod yn gorfforol drwm gan eu bod yn cynnwys symud cofnodion o’r archif ac yn ôl.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon gan fod angen ymdrin â’r cyhoedd.

Cyflog: £20,500 yn codi i £23,830 y flwyddyn (yn disgwyl dyfarniad cyflog).

Os hoffech drafod y swydd hon yn anffurfiol, cysylltwch â Penny Icke, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth. Ffôn 01970 621210 neu e-bost penny.icke@rcahmw.gov.uk.

Dyddiad cau: 5pm ar 6 Rhagfyr 2021

Mae manylion pellach a phecyn gwneud cais ar gael yn: www.cbhc.gov.uk