Multiskilled Joiner x2 / Saer Coed Aml Grefftus x2

Location
North Wales
Salary
£27,294
Posted
09 Nov 2021
Closes
09 Dec 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

£27,294 y flwyddyn / 40 awr y wythnos / Parhaol / Gogledd Cymru

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn gwneud gwaith coed yn bennaf a gwaith trwsio ar eiddo Adra lle mae tenantiaid yn byw ynddynt ac ar dai gwag, ardaloedd cyffredin, asedau cysylltiol a gwaith cytundebol eraill ar draws y Sir ac ardaloedd cyfagos. Byddwch hefyd yn ymgymryd â dyletswyddau eraill a all gael eu nodi fel gwaith aml sgil.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 25/11/21

 

 

 

£27,294 per annum / 40 hours a week / Permanent / North Wales

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will carry out predominately joinery work and repairs to Adra’s occupied and empty properties, communal areas, related assets, and any other contractual works throughout the County and surrounding areas. You’ll also carry out other duties that may be classed as multiskilled work

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date:12pm 25/11/21