Programme Area Manager - Business and Service Industries

Location
Bangor, Gwynedd (GB)
Salary
£46,029 - £48,770
Posted
15 Oct 2021
Closes
08 Nov 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post title: Rheolwr Maes Rhaglen - Busnes a Diwydiannau Gwasanaethau / Programme Area Manager - Business and Service Industries

Post Ref: CM/080/21

Salary: £46,029 - £48,770 Y FLWYDDYN / PER ANNUM

Location: Bangor, LL57 2TP

Closing date: 08/11/2021 @ 12:00 yp

Fel rheolwr yng Ngrŵp Llandrillo Menai, byddwch yn ymrwymo i weledigaeth eang y Grŵp sef:

  • Bod yn ddarparwr addysgu a dysgu rhagorol
  • Darparu patrwm o addysg ddwyieithog a gydnabyddir ledled Ewrop
  • Ysgogi’r economi leol drwy rwydwaith o Ganolfannau Rhagoriaeth galwedigaethol
  • Bod yn ganolbwynt ar gyfer gweithio mewn partneriaeth ag Addysg Uwch, ysgolion a chymunedau.

As a manager within Grŵp Llandrillo-Menai you will be committed to the overarching vision for the Grŵp which is to be:

  • A provider of excellent teaching and learning.
  • An exemplar deliverer of bilingual education – recognised across Europe.
  • An economic driver of the local economy with a network of vocational Centres of Excellence.
  • A hub for partnership working with HE, schools and communities.

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/jobs