Graduate Asset Compliance Officer

Location
Bangor, Gwynedd (GB)
Salary
£22,588 - £24,773 per annum
Posted
27 Sep 2021
Closes
21 Oct 2021
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Graduate Asset Compliance Officer

£22,588 - £24,773 per annum / 37 hrs a week / Bangor and working from home / Temporary up to 24 months

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales.

Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve. We are looking for an enthusiastic individual who is qualified to a degree level and is passionate about housing, health & safety of our tenants and staff, and looking to be part of a busy Compliance section of the Asset & Investment Directorate where requirements are continually changing.

The successful candidate will be developed and mentored for a period of 24 months in a graduate role within the various teams noted above with a view to progressing into a full time role within the department, based on performance and successful completion of the required training.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 21/10/21

 

Swyddog Cydymffurfio ag Asedau Graddedig

£22,588 - £24,773 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Bangor ac yn gweithio o gartref / Dros dro hyd at 24 mis

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy'n gymwys i lefel gradd ac sy'n angerddol am dai, iechyd a diogelwch ein tenantiaid a'n staff, ac sy'n edrych i fod yn rhan o adran

Cydymffurfio brysur y Gyfarwyddiaeth Asedau a Buddsoddi lle mae'r gofynion yn newid yn barhaus.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei ddatblygu a'i fentora am gyfnod o 24 mis mewn rôl i raddedigion o fewn y gwahanol dimau a nodir uchod gyda'r bwriad o symud ymlaen i rôl amser llawn o fewn yr adran, yn seiliedig ar berfformiad a chwblhau'r hyfforddiant gofynnol yn llwyddiannus.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 21/10/21