Receptionist

Location
Llangefni, Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
Competitive
Posted
27 Jul 2021
Closes
10 Aug 2021
Ref
226121059
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Receptionist

We require a part time receptionist for 24 hours per week. 

You will need to be flexible to work across two sites with the ability to work extra hours to cover holidays and sickness.

Duties to include greeting patients, answering the phone, dealing with enquiries, making an appointment and other administrative tasks. 

We are looking for someone who can communicate well with colleagues and patients in Welsh, and work well as part of a busy team.

Click apply to send your CV.

Closing Date – Tuesday 10th August 2021

 

Derbynnydd

Mae angen Derbynydd yn rhan amser am 24 awr yr wythnos.

 Mae angen yr hyblygrwydd i weithio ar draws dwy safle gyda’r gallu i weithio oriau ychwanegol ar gyfer gwyliau a salwch.

Dyletswyddau’n cynnwys cyfarch cleifion, ateb y ffôn, delio gydag ymholiadau, trefnu apwyntiadau a thasgau gweinyddu eraill.

Rydym yn chwilio am berson all gyfathrebu’n dda gyda chydweithwyr a chleifion yn y Gymraeg,ac gweithio yn dda fel rhan o dim prysur.

Ymgeisiwch yn ysgrifenedig gyda CV llawn i
Miss Bethan Williams, Rheolwr y Practis, Coed y Glyn, Llangefni, LL77 7DU
Neu anfon ebost i bethan.williams4@Wales.nhs.uk
 
 Dyddiad cau – Dydd Mawrth 10fed o Awst 2021