ASSISTANT ROUTE MANAGER

Location
Gwynedd
Salary
PS1 SCP 29-31 £32,910 - £34,728
Posted
20 Jul 2021
Closes
29 Jul 2021
Ref
226118184
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

RHEOLWR LLWYBR CYNORTHWYOL CANOLBARTH

ASSISTANT ROUTE MANAGER MID WALES

CYFLOG/SALARY: PS1 SCP 29-31 £32,910 - £34,728

LLEOLIAD / LOCATION : Aberaeron

Cynorthwyo’r Rheolwr/Rheolwyr Llwybr i sicrhau y darperir rhwydwaith cefnffyrdd dibynadwy yng ngogledd a chanolbarth Cymru ar ran Llywodraeth Cymru (LlC) ac i reoli’r gweithgarwch gweinyddol cynnal a chadw, gweithredol a thechnegol.

To assist the Route Manager(s) in ensuring the delivery of a reliable trunk road network in North & Mid Wales on behalf of Welsh Government (WG) and in managing maintenance, operational and technical administration activities.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd uchod, cysylltwch â Stuart MacKenzie 01597 829585.

If you have any specific queries relating to the above post, please contact Stuart MacKenzie 01597 829585.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

For this post, the ability to communicate in both English and Welsh is essential.

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076.

Application forms and further details available through Gwynedd Council website www.gwynedd.gov.uk or by telephoning 01286 679076.

Dyddiad Cau / Closing Date: 10.00 AM, DYDD IAU, 29 Gorffennaf 2021 / THURSDAY, 29 July 2021.

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.