Deputy Police and Crime Commissioner

Location
Colwyn Bay
Salary
£45,996 pro rata to 30 hours per week
Posted
21 Jun 2021
Closes
15 Jul 2021
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Deputy Police and Crime Commissioner for North Wales

Salary £45,996 pro rata to 30 hours per week

Are you passionate about the importance of community engagement, fairness in policing, reducing crime and having an effective criminal justice system?

If so, this may be the ideal opportunity for you.

Andy Dunbobbin, Police and Crime Commissioner for North Wales is looking for a Deputy to work with him to support him in his busy and demanding role.

It is important to have commitment, relevant experience and the expertise to work with the Commissioner to deliver his policing priorities to make the role of Police and Crime Commissioner the success it deserves to be.

Applications are requested by email to 12.00noon on Thursday 15 July 2021 or posted to OPCC, Glan y Don, Colwyn Bay LL29 8AW. The application process is application form with a covering letter. Full details can be found on the Commissioner’s website.

Interviews are expected to take place on 3 August 2021.

Please click 'Apply'

 

Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd ar gyfer Gogledd Cymru

Cyflog £45,996 pro rata hyd at 30 awr yr wythnos

A ydych yn angerddol am bwysigrwydd ymgysylltu â'r gymuned, lleihau troseddu, a thegwch mewn plismona, a chael system cyfiawnder troseddol effeithiol?

Os felly, efallai mai dyma'r cyfle delfrydol i chi.

Mae Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn chwilio am Ddirprwy i weithio gydag ef i'w gefnogi yn ei rôl brysur a heriol.

Mae’n bwysig meddu ar yr ymroddiad, y profiad perthnasol a’r arbenigedd i allu gweithio gyda’r Comisiynydd i gyflawni ei flaenoriaethau a chynorthwyo i sicrhau’r llwyddiant y mae rôl y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ei haeddu.

Gwahoddir ceisiadau drwy e-bost erbyn hanner dydd Iau, 15 Gorffennaf 2021 neu gellir eu postio i Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Glan y Don, Bae Colwyn, LL29 8AW. Derbynnir ceisiadau drwy ffurflen ynghyd â llythyr eglurhaol. Mae manylion llawn ar gael ar wefan y Comisiynydd.

Disgwylir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 3 Awst 2021

Please click 'Apply'