Programme Area Manager

Location
Pwllheli, Gwynedd
Salary
£50, 140 - £52, 880 per annum
Posted
18 Jun 2021
Closes
02 Jul 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post Ref: CMD/224/21

Salary: £50, 140 - £52, 880 per annum

Location: Pwllheli / Dolgellau

Closing date: 02.07.2021 @ 12:00 yp/pm

 

FURTHER INFORMATION:

As a manager within Grŵp Llandrillo-Menai you will be committed to the overarching vision for the Grŵp which is to be:

● A provider of excellent teaching and learning.

● An exemplar deliverer of bilingual education – recognised across Europe.

● An economic driver of the local economy with a network of vocational Centres of Excellence.

● A hub for partnership working with HE, schools and communities.

 

 

Fel rheolwr yng Ngrŵp Llandrillo Menai, byddwch yn ymrwymo i weledigaeth eang y Grŵp sef:

● Bod yn ddarparwr addysgu a dysgu rhagorol

● Darparu patrwm o addysg ddwyieithog a gydnabyddir ledled Ewrop

● Ysgogi’r economi leol drwy rwydwaith o Ganolfannau Rhagoriaeth galwedigaethol

● Bod yn ganolbwynt ar gyfer gweithio mewn partneriaeth ag Addysg Uwch, ysgolion a chymunedau.


 

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/job