Lead Apprenticeship and Work-Based Learning Manager / Rheolwr Arweiniol

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£ 54,250 - £ 56,991
Posted
10 Jun 2021
Closes
24 Jun 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post Ref: BD/216/21

Salary: £ 54,250 - £ 56,991 y flwyddyn

Location: Bangor / Abergele

Closing date: 24.06.2021 @ 12:00 pm

Job Purpose:

To deliver internal and external Work-based Learning objectives by working with the Director of Commercial and Work-based Learning and other relevant managers and staff, to ensure the effective delivery of Work-based Learning delivered within Busnes@ (including any direct sub-contracting provision relating to these programme areas). The role involves direct management of relevant Programme Area Managers, Essential Skills delivery for all Work-based Learning areas and delivery of Assessment and Quality Assurance Qualifications across the Grŵp.

 

Pwrpas y Swydd:

Cyflawni amcanion Dysgu Seiliedig ar Waith mewnol ac allanol drwy weithio gyda'r Cyfarwyddwr Dysgu Masnachol a Seiliedig ar Waith a rheolwyr a staff perthnasol eraill i sicrhau bod y Dysgu Seiliedig ar Waith a ddarperir gan Busnes@ yn effeithiol (gan gynnwys unrhyw ddarpariaeth a is-gontractiwyd yn uniongyrchol yn y meysydd rhaglen hyn). Mae'r swydd yn cynnwys bod yn rheolwr uniongyrchol ar y Rheolwyr Maes Rhaglen perthnasol, rheoli'r ddarpariaeth Sgiliau Hanfodol i bob maes Dysgu Seiliedig ar Waith ynghyd â rheoli'r ddarpariaeth Cymwysterau Asesu a Sicrhau Ansawdd ar draws y Grŵp.

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/jobs