New Product Development Technologist

Location
Conwy
Salary
£23,000 per annum
Posted
10 Jun 2021
Closes
24 Jun 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

(Knowledge Transfer Affiliate) (contract until March 2023) in conjunction with The Traditional Welsh Sausage Company

 

Post Ref: BD/215/21

Salary: £23, 000

Location: Conwy LL32 8HH

Closing date: 21.06.2021 @ 12:00 pm

 

The Grwp Llandrillo Menai Food Technology Centre, in collaboration with Food Innovation Wales, has a series of fixed-term full-time and part-time positions for Knowledge Exchange Affiliates to work within Small to Medium Enterprise (SME) companies in the food manufacturing sector in Wales.

 

The Affiliate will work with Industrial Supervisors in approved partner organisations to support projects in a range of areas within this sector of the Welsh economy.

This project provides an opportunity to work in partnership with The Traditional Welsh Sausage Company Ltd., and the Food Technology Centre.

Traditional Welsh Sausage Company is a subsidiary of Edwards of Conwy Ltd. which is an award winning manufacturer and retailer of high quality and innovative meat product. https://www.weareedwards.co.uk/

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/jobs

 

 

Ar y cyd ag Arloesi Bwyd Cymru, mae gan Ganolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai gyfleoedd llawn a rhan-amser i Swyddogion Trosglwyddo Gwybodaeth Cyswllt weithio am gyfnodau penodol mewn cwmnïau bach a chanolig yn y sector cynhyrchu bwyd yng Nghymru.  

 

Bydd y Swyddog Cyswllt yn gweithio gyda Goruchwylwyr Diwydiannol mewn sefydliadau partner i gefnogi prosiectau mewn amrywiaeth o feysydd yn y sector. 

Mae'r prosiect hwn yn cynnig cyfle i weithio mewn partneriaeth â  The Traditional Welsh Sausage Company Ltd. a'r Ganolfan Technoleg Bwyd .

 

Mae'r Traditional Welsh Sausage Company yn is-gwmni i Edwards of Conwy Ltd. sy'n cynhyrchu a gwerthu cynnyrch cig o ansawdd uchel.   https://www.weareedwards.co.uk/