Quality Management Technician

Location
Llangefni, Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
£23,000 per annum
Posted
10 Jun 2021
Closes
24 Jun 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

(until end March 2023) in conjunction with Mona Island Dairy

Post Ref: BD/217/21

Salary: £23,000 per annum

Location: Llangefni, LL65 4RJ

Closing date: 24.06.2021 @ 12:00 pm

 

FURTHER INFORMATION:

The Grŵp Llandrillo Menai Food Technology Centre, in collaboration with Food Innovation Wales, has a series of fixed-term full-time and part-time positions for Knowledge Exchange Affiliates to work within Small to Medium Enterprise (SME) companies in the food manufacturing sector in Wales.

The Affiliate will work with Industrial Supervisors in approved partner organisations to support projects in a range of areas within this sector of the Welsh economy.

This project provides an opportunity to work in partnership with Mona Island Dairy, and the Food Technology Centre.

Mona Island Dairy has now created one of Europe’s most up-to-date and environmentally friendly cheese production plants, based at Mona Industrial Park, Anglesey.

When the founders have completed the £15 million cheese production unit and commence production in Autumn 2021, the plant will have an initial capacity of 22 million litres of milk per year, which will be converted into a range of premium Welsh cheeses. The project was started in 2018 and the factory build is nearing completion.

Commissioning will start in Summer 2021 and commercial operation will start in the autumn.

The Food Technology Centre offers technical support, NPD services and training to the food industry. http://www.foodtech-llangefni.co.uk/

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/jobs

 

Ar y cyd ag Arloesi Bwyd Cymru, mae gan Ganolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai gyfleoedd llawn amser a rhan-amser i Swyddogion Cyswllt Trosglwyddo Gwybodaeth i weithio am gyfnodau penodol mewn cwmnïau bach a chanolig yn y sector cynhyrchu bwyd yng Nghymru.  

 

Bydd y Swyddog Cyswllt yn gweithio gyda Goruchwylwyr Diwydiannol mewn sefydliadau partneriaid, gan gefnogi prosiectau mewn amrywiaeth o feysydd yn y sector.  Mae'r prosiect hwn yn gyfle i weithio mewn partneriaeth â Mona Island Dairy a'r Ganolfan Technoleg Bwyd.

 

Erbyn hyn, mae Mona Island Dairy wedi creu un o’r gweithfeydd prosesu caws mwyaf diweddar ac ecogyfeillgar yn Ewrop, ym  Mharc Diwydiannol Mona, Ynys Môn.

 

Pan fydd  y sylfaenwyr wedi cwblhau'r uned cynhyrchu caws werth £15 miliwn a dechrau cynhyrchu yn ystod hydref 2021, bydd gan yr uned gapasiti cychwynnol o 22 miliwn litr o laeth y flwyddyn a fydd wedyn yn cael ei droi’n wahanol o gawsiau Cymreig o’r radd flaenaf. Dechreuwyd y prosiect yn 2018 ac mae’r gwaith o adeiladu’r ffatri bron â’i gwblhau. Bydd y comisiynu'n dechrau yn ystod haf 2021 a bydd y gwaith masnachol yn dechrau yn yr hydref.

 

Mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd yn cynnig cefnogaeth dechnegol, gwasanaethau datblygu cynnyrch newydd a hyfforddiant i'r diwydiant bwyd.  http://www.foodtech-llangefni.co.uk/