Appointment of Children’s Commissioner

Location
Port Talbot, Neath Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot)
Salary
£90,000 to £95,000
Posted
09 Jun 2021
Closes
28 Jun 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Children’s Commissioner for Wales

Appointment of Children’s Commissioner for Wales

£90,000 to £95,000 per annum. This is a full time post. This post is for 7 years subject to an open competition.

The Children’s Commissioner for Wales is an independent champion of children’s rights. The principal aim for the Children’s Commissioner is to safeguard and promote the rights and welfare of all children and young people in Wales; to make a difference to children and young people’s lives; and to make sure Wales is a country where children and young people are respected, valued, listened to and supported to lead safe and happy lives.

The closing date for applications 16:00, 28 June 2021.

 

Comisiynydd Plant Cymru

Penodi Comisiynydd Plant Cymru

Tâl - £90,000 i £95,000 y flwyddyn. Swydd amser llawn yw hon. Cynigir y swydd am 7 mlynedd trwy gystadleuaeth agored.

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn eiriolwr annibynnol dros hawliau plant. Prif nod y Comisiynydd Plant yw gwarchod a hyrwyddo hawliau a lles holl blant a phobl ifanc Cymru; gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc; a sicrhau bod Cymru’n wlad lle mae plant a phobl ifanc yn cael eu parchu, eu gwerthfawrogi, eu clywed a'u cefnogi i fyw bywyd diogel a hapus.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00, 28 Mehefin 2021.