PROGRAMME AREA MANAGER/RHEOLWR MAES RHAGLEN

Location
Rhos on Sea
Salary
£50,140 - £52,880 per annum
Posted
02 Jun 2021
Closes
22 Jun 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post Ref: CL/210/21

Salary: £50,140 - £52,880 per annum / y flwyddyn

Location: Rhos-on-Sea / Rhyl

Closing date: 22.06.2021 @ 12:00 yp

 

Grŵp Llandrillo Menai is the largest College in Wales with over 1,500 staff working across the breadth of North Wales. As a manager within Grŵp Llandrillo-Menai you will be committed to the overarching vision for the Grŵp which is to be:

  • A provider of excellent teaching and learning.

  • An exemplar deliverer of bilingual education – recognised across Europe.

  • An economic driver of the local economy with a network of vocational Centres of Excellence.

  • A hub for partnership working with HE, schools and communities.

Grŵp Llandrillo Menai yw'r Coleg mwyaf yng Nghymru ac mae ganddo 1,500 o staff yn gweithio ledled Gogledd Cymru. Fel rheolwr yng Ngrŵp Llandrillo Menai, byddwch yn ymrwymo i weledigaeth eang y Grŵp sef:

· Bod yn ddarparwr addysgu a dysgu rhagorol

· Darparu patrwm o addysg ddwyieithog a gydnabyddir ledled Ewrop

· Ysgogi’r economi leol drwy rwydwaith o Ganolfannau Rhagoriaeth galwedigaethol

· Bod yn ganolbwynt ar gyfer gweithio mewn partneriaeth ag Addysg Uwch, ysgolion a chymunedau.

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i / for further information on the above post, please go to: www.gllm.ac.uk/jobs