Chief Executive

Location
Ruthin, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
£132,254 - £136,312
Posted
04 Jun 2021
Closes
30 Jun 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Lleoliad: Rhuthun, Sir Ddinbych
Cyflog: £132,254 - £136,312


Rydym yn dymuno penodi arweinydd
penderfynol sy’n rhannu ein dyheadau i’r
Cyngor barhau i fod yn un o’r Cynghorau sy’n
perfformio orau yng Nghymru. Ewch i
www.sirddinbych.gov.uk/prif-weithredwr i
gael mwy o wybodaeth

 

Location: Ruthin, Denbighshire
Salary: £132,254 - £136,312


We are looking to appoint a purposeful leader
who will share our ambitions for the Council
to continue to be one of the best performing
Councils in Wales. Please visit
www.denbighshire.gov.uk/chief-executive
for more information.