Exhibitions Manager

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£32,572.14 - £39,924.30
Posted
28 Apr 2021
Closes
12 May 2021
Ref
SCAFA1205/SG
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Rheolwr Arddangosfeydd

 

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

35 awr yr wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd F £32,572.14 - £39,924.30 y flwyddyn

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon.  Os nad yw’r ymgeisydd llwyddiannus yn medru’r Gymraeg, fe’u cefnogir i gyrraedd safon sylfaeen erbyn diwedd Blwyddyn 1, a’u cefnogi i barhau i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg.

Dyddiad Cau: 12 Mai 2021 erbyn 5:00 yh

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

 

Exhibitions Manager

National Museum Wales

35 hours per week

Permanent Contract                                                

Salary: Grade F £32,572.14 - £39,924.30 per annum

The ability to speak Welsh is highly desirable for this post. If the successful candidate is a non-Welsh speaker, they will be supported to reach foundation level by the end of Year 1 and supported to continue to develop Welsh language skills.

Closing Date: 12 May 2021 by 5:00pm

 

For further information please visit our website.

 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.

More searches like this