HR and Payroll Systems Development Information Systems Officer

Location
Rhos on Sea, Colwyn Bay
Salary
£29,795 - £31,771
Posted
27 Apr 2021
Closes
10 May 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

HR and Payroll Systems Development Information Systems Officer / Swyddog Datblygu Systemau Cyflogres a Systemau Gwybodaeth Rheoli

Post Ref: CS/162/21

Salary: £29, 795 - £31, 771 y flwyddyn / per annum 

Location: Rhos on Sea or / neu Bangor

Closing date: 10/05/2021 @ 4:00 yp / pm

Grŵp Llandrillo Menai is the largest College in Wales with over 1,500 staff working across the breadth of North Wales. An exciting opportunity has arisen for a HR & Payroll Systems Development and Management Information Officer who will be responsible for the administration and maintenance of the systems and to continuously develop them to meet the Grŵp’s dynamic needs. A critical part of this role will be to develop the Management Information that flows from these systems, presenting key data to support management decisions across the Grŵp. This is a fantastic opportunity for an experienced Systems Administrator. If you have a passion for Systems and experience in HR & Payroll, and a desire to develop your career then please make contact to discuss this unique opportunity further."

"Grŵp Llandrillo Menai yw'r Coleg mwyaf yng Nghymru ac mae ganddo 1,500 o staff yn gweithio ledled Gogledd Cymru.  Mae Grŵp Llandrillo Menai'n chwilio am Swyddog Datblygu Systemau Cyflogres a Systemau Gwybodaeth Reoli ym maes AD. Bydd y swyddog hwn yn gyfrifol am weinyddu a chynnal a chadw'r systemau ac am eu datblygu'n barhaus i fodloni anghenion dynamig y Grŵp.  Rhan hanfodol o'r swydd fydd datblygu'r Wybodaeth Reoli sy'n deillio o'r systemau hyn gan gyflwyno data allweddol i gefnogi penderfyniadau rheolaethol ar draws y Grŵp.  Mae hwn yn gyfle gwych i Weinyddwr Systemau profiadol.  Os oes gennych ddiddordeb mewn Systemau, profiad o weithio ym maes AD a Chyflogres ynghyd ag awydd i ddatblygu'ch gyrfa, cysylltwch â ni i drafod y cyfle unigryw hwn ymhellach."

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i  / for further information on the above post, please click apply