Principal Finance and Commissioning Manager

Recruiter
GWENT POLICE
Location
Gwent
Salary
£45,996 - £49,182
Posted
26 Apr 2021
Closes
06 May 2021
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Principal Finance and Commissioning Manager

Fixed Term – Maternity Cover till August 2022

The Office of the Police and Crime Commissioner for Gwent is seeking a Principal Finance and Commissioning Manager to join its professional and innovative team on a fixed-term basis until August 2022, to cover the maternity leave of the current post holder. 

The post holder will be responsible for the management of the commissioning budget and partnership funding arrangements, as well as the range of grants and contracts that are awarded.

For more information: www.gwent.pcc.police.uk

Salary £45,996 - £49,182

Closing Date 6 May 2021

If you would like to discuss the role please contact Darren Garwood-Pask, Chief Finance Officer at commissioner@gwent.police.uk

 

Prif Reolwr Cyllid a Chomisiynu

Tymor Penodol - Cyfnod mamolaeth tan Awst 2022

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn chwilio am Brif Reolwr Cyllid a Chomisiynu i ymuno â’i dîm proffesiynol ac arloesol ar sail tymor penodol tan fis Awst 2022, dros gyfnod mamolaeth deiliad presennol y swydd.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli’r gyllideb gomisiynu a threfniadau cyllid partner, yn ogystal â’r amrywiaeth o grantiau a chontractau a ddyfernir.

I gael rhagor o wybodaeth: www.gwent.pcc.police.uk

Cyflog £45,996 - £49,182

Dyddiad Cau 6 Mai 2021

Os hoffech drafod y swydd, cysylltwch â Darren Garwood-Pask, Prif Swyddog Cyllid - c HYPERLINK "mailto:commissioner@gwent.police.uk"ommissioner@gwent.police.uk