Assistant Principal and Director of HE

Location
Rhos on Sea, Colwyn Bay
Salary
£62,471 - £67,952
Posted
15 Apr 2021
Closes
06 May 2021
Contract Type
Permanent

Assistant Principal and Director of HE / Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Addysg Uwch

Post Ref: CL/151/21
Salary: £62,471 - £67,952
Location: Rhos-on-Sea, LL28 4HZ
 
Closing date: 06.05.2021 @ 12:00 yp

Grŵp Llandrillo Menai is the largest College in Wales with over 1,500 staff working across the breadth of North Wales. An exciting opportunity has arisen for an experienced manager to join the senior management team, with responsibility for the management and coordination of the Grŵp’s outstanding Higher Education provision, and the planning and delivery of further excellent learning experiences and outcomes across the counties of Conwy and Denbighshire. This is a fantastic opportunity for an experienced manager and highly motivated educational professional to directly impact the economy of North Wales by equipping local people with the skills and qualifications needed to maintain the competitiveness and success of the region. To find out more about the unique opportunity, please contact us....

Grŵp Llandrillo Menai yw'r Coleg mwyaf yng Nghymru ac mae ganddo 1,500 o staff yn gweithio ledled Gogledd Cymru.  Mae cyfle cyffrous wedi codi i reolwr profiadol ymuno â'r uwch dîm rheoli, gan fod yn gyfrifol am reoli a chydlynu darpariaeth Addysg Uwch y Grŵp, a chynllunio a darparu profiadau a chanlyniadau dysgu rhagorol ar draws siroedd Conwy a Dinbych.  Dyma gyfle gwych i reolwr profiadol a chryf ei gymhelliad dros addysg i ddylanwadu'n uniongyrchol ar economi Gogledd Cymru drwy roi i bobl leol y sgiliau a'r cymwysterau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y rhanbarth yn parhau i fod yn gystadleuol a llwyddiannus.   I gael gwybod rhagor am y cyfle unigryw hwn, cysylltwch â ni...

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i  / for further information on the above post, please click apply