Standards Committee

Location
Flintshire (Sir y Fflint)
Salary
Competitive
Posted
09 Apr 2021
Closes
10 May 2021
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Independent?  High Standards?  

Do you have a keen interest in standards in public life and a wish to serve the local community and uphold local democracy?  

Flintshire County Council has a vacancy for an independent member to serve on its Standards Committee. The Standards Committee aims to promote, maintain and improve standards of conduct by members of the Authority. The successful candidate will be able to demonstrate objectivity, independence and impartiality and will have good listening skills and team working skills.  

Members are paid an allowance per meeting and can claim reimbursement for travel and subsistence. 

For an information pack and application  form please visit the Flintshire County Council website’s vacancies section or contact:

Gareth Owens
Flintshire County Council
Email: Gareth.legal@flintshire.gov.uk 
Phone: 01352 702344

Closing date for applications: 9am Monday 10th May 2021
Interview Date: Wednesday 26th May 2021 

Annibynnol?  Safonau Uchel?  

Oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn safonau ym mywyd cyhoeddus a dymuniad i wasanaethu’r gymuned leol a chynnal democratiaeth leol?  

Mae gan Gyngor Sir y Fflint swydd gwag ar gyfer aelod annibynnol i wasanaethu ar ei Bwyllgor Safonau. Nod y Pwyllgor Safonau yw hyrwyddo, cynnal a gwella safonau ymddygiad aelodau’r Awdurdod. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos ei bod yn wrthrychol, annibynnol a diduedd, a gyda sgiliau da o ran gwrando a gweithio mewn tîm.  

Telir lwfans i aelodau fesul cyfarfod a gallant hawlio ad-daliad am deithio a chynhaliaeth.


Am becyn gwybodaeth a ffurflen gais ewch i adran swyddi gwag gwefan Cyngor Sir y Fflint neu cysylltwch a:

Gareth Owens
Cyngor Sir y Fflint
Ebost: Gareth.legal@flintshire.gov.uk 
Ffôn: 01352 702344

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb Dydd Llun 10fed Mai 2021
Dyddiad Cyfweld: Dydd Mercher 26ain Mai 2021
 

More searches like this