Swyddog Addysg ac Ymgysylltu Digidol - Digital Learning and Engagement Officer

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£27,474.75 - £33,618.54
Posted
30 Mar 2021
Closes
12 Apr 2021
Ref
ACBPK1204/SG
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Swyddog Addysg ac Ymgysylltu Digidol

 

National Museum Cardiff

 

35 awr yr wythnos

 

Contract 2 flynedd

 

Gradd E £27,474.75 - £33,618.54 y flwyddyn

 

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi i’r pwynt cyflog isaf ynn y raddfa hon fel arfer

 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

 

Dyddiad cau: 12 Ebrill 2021

 

I ymgeisio am y swydd, ewch i’n gwefan.

 

 

Digital Learning and Engagement Officer

National Museum Cardiff

 

35 hours per week

 

2 year contract

 

Grade E £27,474.75 - £33,618.54 per annum

 

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

 

The ability to speak Welsh is essential for this post.

 

Closing date: 12 April 2021

 

To apply for the role please visit our website.

More searches like this