Safeguarding Lead

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£35,904 - £43,707 per annum
Posted
30 Mar 2021
Closes
28 Apr 2021
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent

Safeguarding Lead

£35,904 - £43,707 per annum

Permanent

Full or part time

The Older People’s Commissioner for Wales is an independent voice and champion for older people across Wales. Working for the Commissioner, you will be part of a dynamic and fast paced organisation, delivering positive outcomes that make Wales a good place to grow older.

We are currently looking for a new Safeguarding Lead to lead operationally on the priority of stopping the abuse of older people in Wales.

Working with the Commissioner and key organisations across Wales, you will apply your knowledge and experience in safeguarding into a key role that is at the forefront of transforming the awareness of, and response to, the abuse of older people.

Arweinydd Diogelu

£35,904 – £43,707

Parhaol

Llawn neu Rhan Amser

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur sy’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol er mwyn gwneud Cymru yn lle da i dyfu’n hŷn ynddo.

Rydym yn chwilio am Arweinydd Diogelu i arwain yn weithredol ar flaenoriaeth y Comisiynydd, sef atal cam-drin pobl hŷn yng Nghymru.

Drwy weithio gyda’r Comisiynydd a mudiadau allweddol ledled Cymru, byddwch yn rhoi eich gwybodaeth a’ch profiad ym maes diogelu mewn i rôl allweddol fydd yn trawsnewid yr ymwybyddiaeth o, a’r adwaith i, gamdriniaeth pobl hŷn.

More searches like this