Farm Assessors x2

Location
Corwen, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
competitive
Posted
23 Mar 2021
Closes
20 Apr 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae gan QWFC swydd am 2x Asesydd Fferm ar gyfer Cynllun Gwarant Fferm (FAWL) a cynllun Llaeth Y Tractor Coch i weithio yng Ngogledd Cymru (Gogledd Orllewin ac ar draws i’r Gogledd Ddwyrain). Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus o leiaf bum mlynedd o brofiad o weithio ar uned gig eidion neu ddefaid a llaeth neu dair blynedd os yw’n meddu ar gymhwyster addas mewn amaethyddiaeth. Rhaid i ymgeiswyr fod yn gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r swyddi hyn yn cael ei hysbysebu ar sail hunan cyflogedig.

Am ragor o fanylion ac os yr ydych am ffurflen gais, ysgrifennwch at Iestyn Jones neu anfonwch e-bost at info@ wlbp.co.uk dyddiad cau ar gyfer y swyddi fydd y 9ed o Ebrill 2021. Y mae’r ffurflen a’r swydd ddisgrifiad hefyd ar gael ar ein gwefan www.wlbp.co.uk & www.fawl.co.uk

QWFC have a vacancy for 2x Farm Assessors for the Farm Assured Welsh Livestock Scheme (FAWL) and the Red Tractor Dairy Scheme to work in North Wales (North West across to North East). The successful candidates will have at least five years’ experience of working on a beef & sheep and or dairy unit or three years’ experience with an appropriate qualification in agriculture. Candidates must be able to communicate in the medium of Welsh and English. These posts will be on a self-employed basis.

For further details and an application form, please write to Iestyn Jones or e-mail info@wlbp.co.uk by 9 April 2021. Job application forms and description can also be found at www.wlbp.co.uk & www.fawl.co.uk

Apply for Farm Assessors x2

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.