Supported Housing Officer

Location
Dolgellau, South Gwynedd
Salary
£19,560 - £21,800 per annum (pro rata)
Posted
03 Mar 2021
Closes
25 Mar 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Supported Housing Officer

£19,560 - £21,800 per annum (pro rata) / Permanent

31 hrs a week / Meirionnydd (Ffynhonnau, Dolgellau & Morfa Cadfan, Tywyn)

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will deliver the activities of the Supported Housing Service, ensuring the successful delivery of services to older customers in order to enable independent living and prevent homelessness.

You’ll also assist tenants to live in their local community as normal as possible by:

• Improving their quality of life, health and welfare

• Promote their personal and community safety

• Promote their independence and control

• Promote their economic progress and financial control

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website below.

Closing date: 12pm 25 March 2021

 

Swyddog Tai Cefnogol

£19,560 - £21,800 y flwyddyn (pro rata) / Parhaol

31 awr yr wythnos / Meirionnydd (Ffynhonnau, Dolgellau & Morfa Cadfan, Tywyn)

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn cyflawni gweithgareddau’r Gwasanaeth Cefnogol gan sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu’n llwyddiannus i gwsmeriaid hŷn er mwyn eu caniatáu i fyw yn annibynnol ac atal digartrefedd.

Byddwch hefyd yn elpu tenantiaid i fyw yn eu cymuned leol mor arferol â phosib drwy:

• Gwella eu hansawdd bywyd, iechyd a lles.

• Hybu eu diogelwch personol a chymunedol

• Hybu eu hannibyniaeth a rheolaeth

• Hybu eu cynnydd economaidd a rheolaeth ariannol

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 25 Mawrth 2021