Business Manager

1 day left

Location
Powys
Salary
£35,000-£40,000
Posted
03 Feb 2021
Closes
26 Feb 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Business Manager

Salary: Anticipated to be in the range of £35,000-£40,000, commensurate with experience

Hours: 37.5 hours per week

Location: Elan Estate Office, Elan Village, Rhayader, Powys, LD6 5HP

Job Overview:

Elan Valley Trust (formally known as Welsh Water Elan Trust, Charity Number 1001347) is looking to appoint an exceptional Business Manager to play a central role in our Management Team, ensuring effective and efficient operational delivery on all matters relating to the running of the charity.

As the Trust’s Business Manager, your day to day responsibilities include the following:

  • Contributing to the implementation of the strategy, operational procedures and management of the Trust.
  • Developing, managing and operating  the Trust’s business functions, systems and procedures (e.g. financial, HR, legal, IT, communications, insurance, health and safety, and safeguarding).
  • Taking the lead on the Trust’s compliance with matters related to its’ charitable status, including engagement with the Charity Commission.
  • Taking responsibility for a small team of staff including day-to-day management, development, recruitment and retention.

The successful candidate will have the following:

  • Recognised qualifications in business or charity management, finance or law
  • Experience at a senior level and is able to organise, lead and motivate staff. 
  • Experience in the charity sector is desirable, but not essential
  • An excellent communicator who is able to demonstrate good interpersonal skills allied with a drive to help the Trust develop and improve.

To apply, please download an application pack and submit with your CV below.

 

Rheolwr Busnes

 

Cyflog: Rhagwelir iddo fod rhwng £35,000 a £40,000, yn gymesur â phrofiad

Oriau: 37.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa Ystâd Elan, Pentref Elan, Rhaeadr, Powys, LD6 5HP

Trosolwg y Swydd: Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan (yn flaenorol, Ymddiriedolaeth Dŵr Cymru, Rhif Elusen 1001347) yn awyddus i benodi Rheolwr Busnes eithriadol a fydd yn chwarae rhan ganolog o fewn ein Tîm Rheolaeth, gan sicrhau trosglwyddiad gweithredol effeithiol ac effeithlon ar bob mater yn ymwneud â gweithrediad yr elusen, gan gynnwys: Cydymffurfiad (gan gynnwys rhwymedigaeth y Comisiwn Elusennau), Cyllid, Yswiriant, Adnoddau Dynol ac Iechyd a Diogelwch.

Fel Rheolwr Busnes yr Ymddiriedolaeth, fe fydd disgwyl i chi gefnogi Rheolwr yr Ystâd i weithredu’r amcanion strategol, ariannol a rheolaeth a osodir gan Fwrdd Ymddiriedolaeth Cwm Elan. Fe fyddwch yn cynghori Rheolwr yr Ystâd a’r Bwrdd ar faterion ariannol ac yn arwain ar faterion llywodraethiant elusennol.

Fe fydd gan ddeiliad y swydd hon gyfrifoldeb dros reolaeth gweinyddol, ac yn rheoli iechyd a diogelwch. Fe fydd deiliad y swydd yn brofiadol ar lefel uwch gyda’r gallu i drefnu, arwain ac i ysgogi staff. Fe fydd angen i chi fod yn gyfathrebydd gwych gan ddangos sgiliau rhyngbersonol da ynghyd â’r awydd i helpu’r Ymddiriedolaeth i ddatblygu a gwella.

Dylai’r ymgeisydd feddu ar gymhwysterau cydnabyddedig mewn busnes neu reolaeth elusennol, cyllid, neu’r gyfraith. Fe fydd profiad helaeth sy’n gywerth â’r cymhwysterau a amlinellir yn dderbyniol. Mae profiad yn y sector elusennol yn ddymunol ond nid yn angenrheidiol.

Cyd-destun y Swydd: Mae The Welsh Water Elan Trust (Ymddiriedolaeth Cwm Elan) yn elusen gofrestredig a sefydlwyd gan Dŵr Cymru Welsh Water ym mis Hydref 1989, er mwyn rheoli’r rhan fwyaf o’r 50,000 erw ar Ystâd Elan yng Nghanolbarth Cymru, yn rhinwedd y brydles 999 o flynyddoedd ar rent rhad.

 Cwm Elan Cyf yw’r unig ymddiriedolwr corfforaethol o’r elusen. Mae’r Bwrdd o Gyfarwyddwyr yn gwneud penderfyniadau ar ran yr elusen. Ar hyn o bryd mae naw Cyfarwyddwr.

Pwrpas yr Elusen yw i groesawu datblygiadau cadwraethol tirwedd a natur, mynediad i’r cyhoedd ac adloniant, addysg ac amcanion elusennol eraill.

Lleolir yr Ystâd yng nghanol Mynyddoedd y Cambrian i’r gorllewin o dref farchnad Rhaeadr, ac mae’n yn ffurfio talgylch yr ucheldir o gwmpas y Cronfeydd Dŵr yng Nghwm Elan a Dyffryn Claerwen sy’n cyflewni dŵr yn bennaf i Ganolbarth Lloegr a hefyd i rannau o Ganolbarth a De Cymru.

Oherwydd natur yr Ystâd efallai y bydd eiddo preswyl i’w rhenti ar gael i’r ymgeisydd

Dyddiad Cau: 26ain o Chwefror 2021

Apply for Business Manager

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.