Health, Safety & Environmental Officer

2 days left

Location
Bangor, Conwy, Halkyn, Llandrindod Wells, Aberaeron
Salary
£30,451 – £32,234
Posted
11 Jan 2021
Closes
21 Jan 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Health, Safety & Environmental Officer
SALARY: S4 (SCP 26-28) (£30,451 – £32,234)
LOCATION: 1 of the following locations: Bangor, Conwy, Halkyn, Llandrindod Wells, Aberaeron

Ensure compliance with regulations and best practice within Health, Safety and Environmental management by providing competent advice, carrying out audits and monitoring visits, investigating incidents as well as providing relevant training. Evaluate the impact of the Agency’s work on the environment and strive to reduce it as much as possible. There will also be an element of managing sites that the Agency has responsibility for, including arranging and monitoring contractors.

For these posts, the ability to communicate in both English and Welsh is desirable.

Closing Date: 10.00 AM, 21/01/2021

If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.

Swyddog Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol
CYFLOG: S4 (SCP 26-28) - (£30,451 – £32,234)
LLEOLIAD:
1 o’r lleoliadau isod
Bangor, Conwy, Halkyn, Llandrindod Wells, Aberaeron


Sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau a’r arfer orau o fewn maes rheolaeth Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd drwy ddarparu cyngor cymwys, cynnal archwiliadau ac ymweliadau monitro, ymchwilio digwyddiadau yn ogystal a darparu hyfforddiant perthnasol. Gwerthuso effaith gwaith yr Asiantaeth ar yr amgylchedd ac ymdrechu i’w leihau gyn belled a sy’n bosibl. Bydd hefyd elfen o reoli safleoedd sydd yng ngofal yr Asiantaeth, gan gynnwys trefnu a monitro gwaith contractwyr.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swyddi hyn.

Dyddiad Cau: 10.00 AM, DYDD IAU, 21/01/2021

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.