Technical Engineer (Transportation)

2 days left

Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£32,910 - £34,728
Posted
23 Dec 2020
Closes
21 Jan 2021
Sectors
Engineering
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Technical Engineer (Transportation)

  • Directorate: YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
  • Service:Technical Unit
  • Salary: £32,910 - £34,728 y flwyddyn
  • Location: Caernarfon

YGC are seeking a suitably qualified individual who has the necessary experience in the Transportation sector, with the ability to compile tender documents, to work within a commercially set up multidisciplinary consultancy department within Gwynedd Council – YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy).

Gwynedd Council operates internally through the medium of Welsh, and offers all its services bilingually. The applicant will be required to reach the linguistic level noted in the Person Specification.

Interviews will be held week beginning 25/01/2021

CLOSING DATE: 10.00 AM, THURSDAY, 21/01/2021

If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your email regularly.

 

Peiriannydd Technegol (Trafnidiaeth)

  • Cyfadran:YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
  • Gwasanaeth:Uned Dechnegol
  • Cyflog: £32,910 - £34,728 y flwyddyn
  • Lleoliad: Caernarfon

Mae YGC yn chwilio am unigolyn cymwys sydd â phrofiad angenrheidiol yn y maes Trafnidiaeth, gyda’r gallu i baratoi dogfennau tendro, i weithio o fewn adran ymgynghori amlddisgyblaethol, a sefydlwyd fel Adran fasnachol o fewn Cyngor Gwynedd – YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy).

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Rhagwelir cynnal cyfweliadau wythnos yn cychwyn 25/01/2021.

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 21/01/2021

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r
cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

More searches like this