Principal Engineer

2 days left

Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£40,876 - £42,821
Posted
23 Dec 2020
Closes
21 Jan 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Principal Engineer - Geo Technical

  • Directorate: YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
  • Service: Technical Unit
  • Salary: £40,876 - £42,821 y flwyddyn
  • Location: Caernarfon

Gwynedd Council operates internally through the medium of Welsh and offers all its services bilingually. The applicant will be required to reach the linguistic level noted in the Person Specification.

YGC are seeking a qualified individual who has the necessary experience to lead and develop a specialist team of geotechnical and other specialists within a commercially set up multidisciplinary consultancy department within Gwynedd Council – YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy). The individual will also have the necessary qualifications and experience to fulfil the role of Geotechnical Advisor (as defined in the DMRB) or be able to fulfil those within an acceptable timeframe.

Interview date – Week Commencing 25/01/2021

CLOSING DATE: 10.00 AM, THURSDAY, 21/01/2021.

If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your email regularly.

 

Prif Beiriannydd - Geo-Dechnegol - Cyf: 20-234H2

  • Cyfadran: YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
  • Gwasanaeth: Uned Dechnegol
  • Cyflog: £40,876 - £42,821 y flwyddyn
  • Lleoliad: Caernarfon

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Mae YGC yn chwilio am unigolyn cymwys sydd â phrofiad angenrheidiol i arwain a datblygu tìm o arbenigwyr geodechnegol, ac arbenigwyr eraill o fewn adran ymgynghori amlddisgyblaethol, a sefydlwyd fel Adran fasnachol o fewn Cyngor Gwynedd – YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy). Bydd gan yr unigolyn hefyd y cymwysterau a’r profiad angenrheidiol i wireddu swyddogaeth Cynghorydd Geo-Dechnegol (Geotechnical Advisor) (yn ôl diffiniad “DMRB”), neu a’r gallu I wireddu’r gofynion o fewn amserlen dderbyniol.

Cynnal cyfweliadau – wythnos yn cychwyn 25/01/2021

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 21/01/2021

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.