Learning Assessor in Plumbing

Location
Llangefni, Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
£23,213 - £25,190 per annum
Posted
11 Nov 2020
Closes
25 Nov 2020
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job title - Asesydd dysgu yn y Gweithle - Plymwaith / Work Based Learning Assessor in Plumbing

Post Ref:  CM/070/20

Salary: £23, 213 - £25, 190 y flwyddyn / per annum

Location:  Llangefni

Closing date:  25/11/2020 @ 12:00 y.p. / p.m.

PWRPAS Y SWYDD:

Yn atebol i'r Rheolwr Maes Rhaglen Adeiladu. Gweithio fel aelod o'r Tîm Plymwaith i gefnogi ac asesu gwaith ymarferol a phortffolio dysgwyr er mwyn iddynt ennill eu cymhwyster Fframwaith NVQ/Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae'r swydd yn golygu gweithio gyda dysgwyr yn bennaf yn y gweithle   gan sicrhau bod yr hyfforddiant a'r asesu o'r safon uchaf yn gyson.  Mae'r swydd yn golygu teithio i wahanol weithleoedd i gyfarfod gyda dysgwyr/cyflogwyr.  Bydd yna hefyd peth gwaith asesu o fewn y coleg yn dibynnu ar strwythur y rhaglen hyfforddi.

 

Drwy gytundeb gyda'r Rheolwr Maes Rhaglen gellir gofyn i'r Aseswr ddarparu hyfforddiant a chyfarwyddyd i grwpiau o ddysgwyr sy'n cyflawni gweithgareddau ymarferol yn ogystal ag asesu eu gwaith ymarferol a phortffolio.

PURPOSE OF THE JOB:

Responsible to the Construction Programme Area Manager. Work as a member of the Plumbing team to support and assess learners practical and portfolio work for them to achieve their NVQ/WBL Framework qualification. The post involves working with learners mainly within the workplace and to ensure that instructing and assessment is of a consistently high standard. The post involves travelling to different workplaces to meet with learners/employers. There will also be some assessing work within the college depending on the structure of the training programme.

By agreement with the Programme Area Manager the Assessor may be asked to provide training and instruction to groups of learners carrying out practical activities as well as assessment of their practical and portfolio work.

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i  / for further information on the above post, please go to:  www.gllm.ac.uk/jobs