Diwrnodau Agored Ar Gyfer Recriwtio

Location
LL55 4TY, Caernarfon
Salary
Competitive
Posted
25 Jan 2019
Closes
15 Feb 2019
Contract Type
Permanent

Diwrnodau Agored Ar Gyfer Recriwtio – Rheilffordd Yr Wyddfa 2019

Dydd Iau 14 a Dydd Gwener 15 Chwefror 10:00 - 15:00

Hoffech chi weithio yn un o’r atyniadau mwyaf enwog ac unigryw yng Nghymru? Ymunwch â ni yn 2019 fel rhan o dîm Rheilffordd yr Wyddfa. Mae amryw o swyddi ar gael yn ein Gorsaf yn Llanberis, y ganolfan ar gopa’r Wyddfa (Hafod Eryri), ac ar ein trenau!

Mae gennym swyddi llawn-amser a rhan-amser ar gael yn y meysydd canlynol: Goruchwylwyr a Chynorthwywyr Arlwyo a Manwerthu, Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau, Swyddogion Trên, Glanhawyr, a Thanwyr Trên.

Mae ein diwrnod gwaith yn amrywio drwy bob adran, sy’n golygu gall yr oriau gwaith fod yn hir, a byddwch hefyd yn gweithio dros y penwythnos. Os ydych yn teimlo fod gennych y nodweddion, sgiliau a phrofiad addas (darperir hyfforddiant llawn) galwch heibio i un o’n Diwrnodau Agored ar gyfer Recriwtio, yng Nghaffi’r Orsaf yma yn Llanberis. Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Nid oes angen i weithwyr blaenorol sy’n dymuno dychwelyd yma i weithio fod yn bresennol.

Snowdon Mountain Railway 2019 Recruitment Open Days

Thursday 14th & Friday 15th February 10am - 3pm

Would you like to work at one of the most famous and unique attractions in Wales? Join us in 2019 as part of the Snowdon Mountain Railway team. There’s a variety of roles available at our Llanberis Station, the summit centre (Hafod Eryri) and aboard our trains!

We have full and part-time positions available in the following areas: Catering and Retail Supervisors and Assistants, Ticket Office Assistants, Train Guards, Cleaners, Locomotive Firemen. Our working day varies through each department, meaning shifts can be long, and you’ll also be working over weekends.

If you feel you have the suitable attributes, skills and experience (full training provided) call in to one of our Recruitment Open Days, at our Station Café here in Llanberis. We look forward to seeing you!

Previous employees wishing to return do not need to attend.

snowdonrailway.co.uk

Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4TY