Gweithiwr/Wraig Cefnogol Iechyd A Llesiant (Gwasanaeth Dydd)

3 days left

Location
Waunfawr, Caernarfon
Salary
£14,625 (£7.50 yr awr) y flwyddyn (pro rata), £63.75 y noson am gysgu fewn
Posted
08 Sep 2017
Closes
27 Sep 2017
Ref
225291276-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfleoedd gwaith a chyfleoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned. Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigol blaengar i ymuno â’r Cwmni

Gweithiwr/Wraig Cefnogol Iechyd A Llesiant (Gwasanaeth Dydd)

  • 1 x swydd i weithio 120 awr y mis (Llun – Sul)
  • Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o estyniad
  • Cyflog: £14,625 (£7.50 yr awr) y flwyddyn (pro rata), £63.75 y noson am gysgu fewn
  • Lleoliad: Waunfawr, Caernarfon

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial. Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol.

Mae’n hanfodol i’r ymgeiswyr llwyddiannus fod â thrwydded yrru ac yn berchen car. Bydd unrhyw benodiad yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
 
Am becyn swydd, ewch i’n gwefan gan y botwm “Ymgeisio” ar y dudalen hon.

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: Dydd Mercher 27 Medi 2017

(This is an advertisement for Health and Wellbeing Support Worker (Day) for which fluency in Welsh and English is essential.)