Rheolwr Cyffredinol

2 days left

Location
Nghorwen
Salary
Hyd at £40k+ gyda Char a Buddiannau (pensiwn a.y.y.b)
Posted
26 Jul 2017
Closes
23 Aug 2017
Ref
225248206-01
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Rheolwr Cyffredinol – Corwen Farmers Cyf

Cyflog hyd at £40k+ gyda Char a Buddiannau (pensiwn a.y.y.b) ar gael yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau.

Mae cyfle cyffrous ar gael i berson uchelgeisiol reoli Cymdeithas Amaethyddol Gydweithredol sydd yn broffidiol ac sydd ag enw da yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

Mae gan Corwen Farmers Cyf. (sydd â’i phencadlys yng Nghorwen) drosiant o dros £6m y flwyddyn ac mae’n gwneud elw cyson bob blwyddyn.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos dealltwriaeth dda o fasnachu amaethyddol yn ogystal â dealltwriaeth o ffermio a bywyd gwledig yr ardal. Bydd hefyd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu rheoli ac ysgogi staff, a rheoli arian, enw da’r busnes, a meddu ar graffter masnachol cryf i brynu a phrisio’r cynnyrch sy’n cael ei werthu fel ei fod yn gystadleuol ac yn broffidiol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn adrodd yn uniongyrchol i fwrdd bychan o gyfarwyddwyr, sydd wedi eu hethol yn ddemocrataidd, a bydd angen iddo/iddi reoli llywodraethiant y busnes a sicrhau cydymffurfiaeth â phob mater rheoleiddio (e.e. FIAS, UFAS, BASIS, Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i enwi dim ond rhai).

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol.

I wneud cais am y swydd hon, anfonwch eich CV llawn a manwl gan y botwm "Gwneud cais" ar y dudalen hon.

More jobs like this