Prif Gogydd

Location
Y Rhyl
Salary
Gradd 6 - £21,962 i £24,964 (subject to evaluation)
Posted
05 Jul 2017
Closes
24 Jul 2017
Ref
225249614-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Prif Gogydd

  • Lleoliad: Bwyty 1891, Theatr Pafiliwn y Rhyl, Y Rhyl
  • Cyflog: Gradd 6 - £21,962 i £24,964 (subject to evaluation)
  • Oriau: 37 y wythnos
  • Parhaol

Mae’r Prif Gogydd yn hanfodol i Iwyddiant y bwyty newydd hwn, rydym felly yn chwilio am unigolyn sydd nid yn unig â’r gallu i greu prydau blasus and unigolyn sydd â’r creadigrwydd i chwarae rhan allweddol mewn datblygu bwydlenni ysbrydoledig a chyffrous.

Os oes gennych brofiad sylweddol o weithio mewn bwytai uchel diwedd, ac yn defnyddio cynhwysion ffres i greu profiad bwyta gwych ar gyfer cwsmeriaid, wneud cais ar-lein heddiw ar ein gwefan trwy y botwm “Gwneud cais” ar y dudalen hon.

Dyddiad Cau: 24/07/2017

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau laith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn Ilai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.