Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, Ynys Môn a Gwynedd

Location
Bae Colwyn, Conwy
Salary
£24,892 y flwyddyn (£25,951 ar dderbyn cadarnhad mewn swydd)
Posted
20 Dec 2016
Closes
27 Jan 2017
Ref
225111478-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn bodoli er mwyn helpu cymunedau yng Nghymru drwy hyrwyddo, datblygu a chynorthwyo clybiau gofal plant all-ysgol sydd o ansawdd, yn fforddiadwy ac yn hygyrch.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn awyddus i lenwi’r swydd ganlynol:

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, Ynys Môn a Gwynedd

  • £24,892 y flwyddyn (£25,951 ar dderbyn cadarnhad mewn swydd)
  • I weithio o swyddfa Bae Colwyn, Conwy
  • 30 awr yr wythnos (Cyf: CBDO/01/17/ANGGWY)

Bydd deiliad y swydd yn ymweld â Chlybiau Gofal Plant All-ysgol ledled Ynys Môn a Gwynedd.

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, anfonwch e-bost drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.

Y llinell derfyn i geisiadau cyflawn fydd 1yp ar 27/01/2017.
Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 06/02/2017.

Mae cynigion o gyflogaeth yn amodol ar eirdaon boddhaol a gwiriad y GDG.

Rhif Elusen: 1093260
Rhif Cwmni: 4296436