GWEITHWRAIG CEFNOGOL (GWASANAETH DYDD/PRESWYL)

Location
Waunfawr, Caernarfon a/neu Penygroes
Salary
£14,040
Posted
01 Dec 2016
Closes
21 Dec 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfl eoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles yn ogystal â chyfl eoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned. Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigolion blaengar i ymuno â’r Cwmni.

GWEITHWRAIG CEFNOGOL (GWASANAETH DYDD/PRESWYL)
1 x swydd i weithio 64 awr y mis (Llun - Sul)
Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o estyniad
Cyfl og: £14,040 (£7.20 yr awr) y fl wyddyn (pro rata)
Lleoliad: Waunfawr, Caernarfon a/neu Penygroes
Mae’r ddwy swydd uchod yn agored i fenywod
yn unig o dan S7(2)(e) y ddeddf gwahaniaethu ar sail rhyw 1975

Am sgwrs anffurfi ol cysylltwch â Stephen Goodwin, Uwch-Reolwr Gwasanaeth Dydd a Phreswyl drwy ffonio 01286 650721 neu drwy e-bost stephen@anturwaunfawr.cymru. Am becyn swydd cysyllter â’r Adran
Adnoddau Dynol ar 01286 650721 neu drwy e-bost swyddi@anturwaunfawr.cymru. Medrwch hefyd lawrlwytho pecyn swydd ar www.anturwaunfawr.cymru

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car.

Mae’r penodiadau uchod yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2016