Gweithiwr/Wraig Cefnogol (Wrth Gefn)

Location
Waunfawr, Caernarfon a/neu Penygroes
Salary
£14,040 (£7.20 yr awr) y flwyddyn (pro rata) £61.20 y noson am gysgu fewn
Posted
01 Dec 2016
Closes
21 Dec 2016
Ref
225096735-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfl eoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles yn ogystal â chyfl eoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned. Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigolion blaengar i ymuno â’r Cwmni.

Gweithiwr/Wraig Cefnogol (Wrth Gefn)
Oriau fel bo’r galw
Cyflog: £14,040 (£7.20 yr awr) y flwyddyn (pro rata) £61.20 y noson am gysgu fewn
Lleoliad: Waunfawr, Caernarfon a/neu Penygroes

Anfonwch e-bost atom drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car.
Mae’r penodiadau uchod yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2016

(This advertisement is for Support Worker (Residential) Support Worker (Day/Residential), Support Worker (Day/Leisure) and Relief Support Worker posts for which fluency in Welsh and English is essential.)

Apply for Gweithiwr/Wraig Cefnogol (Wrth Gefn)

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

All answers are required

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left


By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy policy. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.