Aelodau

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£92 Fesul Treuliau rhesymol Dydd Plus
Posted
30 Nov 2016
Closes
06 Jan 2017
Ref
225096840-01
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Iechyd Anifeiliaid Cymru a Grŵp Fframwaith Lles

dau Aelod
Cydnabyddiaeth - £92 Fesul Treuliau rhesymol Dydd Plus

Ymrwymiad Amser - Tua 20 diwrnod y flwyddyn

Roedd y Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru a sefydlwyd yn 2014 i gefnogi gweithrediad y Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru, sy’n nodi ein cynllun ar gyfer gwelliannau parhaol mewn safonau iechyd a lles ar gyfer anifeiliaid a gedwir anifeiliaid parhaus a gweithredu, gan helpu i ddiogelu iechyd y cyhoedd a gwneud cyfraniad at yr economi a’r amgylchedd.

Am fanylion pellach ac i wneud cais, ewch i ymweld â’n gwefan gan y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 6 Ionawr, 2017.